Flow

Období, kdy si všechno leží a běží v zajetých kolejích, neřeším nic převratného a zaplať pán Bůh za to; všichni podstatní v mém životě jsou zdrávi (zaklepat!!!) a kdyby nebylo občasné televize, fejsbuku a hospodských potlachů, tak ani nevím, že se…