Ze světa redakčních blogů: libere.blog.cz

Jedním ze zajímavých redakčních blogů na Blog.cz je Klub snílků, který – jak je patrné už z jeho názvu – představuje spíše blogový klub, než klasický redakční blog.
Seznamte se s jeho aktivitami i tvářemi, které za blogem stojí. Čtete velký rozhovor o Klubu snílků, kde se dozvíte vše, co jste kdy o tomuto blogu chtěli vědět.

Kdy byl blog založen, kdo ho vymyslel / založil a s jakým cílem blog vzniknul?
Od počátků snílkovských věků se pod poduškami s velkou bázní v hlase šeptalo o vzdoroblogu, jenž by pod svá křídla schoval všechny ty, kdož byli bojovníky proti legendě Autorského klubu Tiskaři. I hle zrodil se hrdina! Klub Snílků poprvé dal světu najevo svou existenci křikem již v prosinci léta páně 2010 a jeho právoplatnou matkou se stala ctěná Berenika, ovšem blog byl kulíšek s překrásným poetickým jménem Libere (pozn. Mag.: latinsky volný) a z inkubátoru jej propustila ctěná Sussanah de Silva s počeštěným jménem Klub Snílků do zlých vod internetu až v lednu následujícího roku. Kdo jest autorem pramyšlenky Klubu Snílků je dodnes záhadou totožnou s pohlavím Velké A´Tuin. Kormidla vzducholodi vedoucí dlouhou karavanu dalších nebeských plavidel táhnoucí se od Tama až po Támdletuhle se chopil snílkovský panteon statečných lodivodů. Slovutný Destinaetus, ctěná Berenika, ctěná Sussanah de Silva, ctěná Venom a ctěná Lady Dariel. Budiž jim věčná sláva a kéž jim mocná Žárovka neustále svítí na cestu.
(Správce Imaginaria Maglaiz)
Kolik lidí v současnosti za blogem stojí, kdo to je a jaké mají blogy?
V současnosti je naše vzducholoď bez kapitána, ovšem se zastupujícími důstojníky. Mezi řídící štáb patří velectěná Maglaiz (která se stará o Imaginarius, rubriku iluzí), Zdeňka M. (která má na starosti výtvarnou rubriku Creatio a místo pro fotografy Photo), Berenika (která se stará o literární rubriku Principii), taktéž Clare (která se nám stará o Téma Týdne), Dark Knight (který se zabývá Artiem, útočištěm pro grafiky) a naše velmi zručná a šikovná Sussanah de Silva (která vede manuální rubriku Inventor). Společně se staráme o příležitostně fungující rubriky jako je Repetitio (naše ošetřovna), Congressio (místo, kde se domlouváme na srazech), Aurora (kde se Snílci utkají v duelu, mají-li zájem) nebo Aditum, kde přijímáme nové Snílky a které většinou vede Berenika. Nakonec jsou tu pomocné ruce KS jako například Monica Otmili a takzvaní údržbáři a kecaři a jejich hlavní vedoucí jsem já. Jsou to mimo jiné ti, kteří se podílejí hlavně aktivitou v tajné FB skupině, takoví naši Čestní Snílci. Ti mají za úkol sdělovat své připomínky k chodu klubu, pobízet k aktivitě a posílat nám odkazy na veškeré zajímavé dění na stránkách členů Klubu a všeobecně na blogu.cz.
Zapojit do dění se ale může kdokoli, stačí nám poslat e-mail (Klub.Snilku@email.cz) se svou připomínkou, návrhem, prosbou, nabídkou a čímkoli jiným bude třeba – jedinou podmínkou je kliknout na „Registraci“ v našem horním menu a počkat, až na vás přijde řada v jedné z našich vzducholodí.
(Pomocná ruka Lady Dariel)
Jak je to s aktuálním vztahem blogu Snílků k oficiálnímu Autorskému klubu? Konkurence, ignorance, inspirace…? Mají oba něco společného?
Jak už bylo zmíněno, faktem jest, že nebýt Autorského klubu (a jeho aféřy „Tiskař94“), Klub Snílků by nevzniknul. A jestli ano, nestrhl by na sebe počáteční velkou pozornost. Čas však šel neúprosně dál a odnesl si s sebou i Tiskaře, i poprask kolem něj. Najednou nebylo proti komu rebelovat a chod klubu se umírnil. Přesněji řečeno: doba, kdy vycházely tři články denně a každý týden vzlétala do oblak nová vzducholoď, pominula a rychlost letu se ustálila. Idea Klubu Snílků i Autorského klubu je vlastně velmi podobná – oba jsou to kluby sdružující své členy, kteří se zapojují do klubových projektů. Oba mají svá pravidla. Zatímco u Autorského klubu však hraje velkou roli možnost propagace, Snílkové tuto možnost v takovém měřítku, které zajišťuje titulka, nemají. Počítáme s tím my a měli by s tím počítat také uchazeči o členství. Nová přihláška nám říká, že dotyčný se chce, a v případě přijetí se bude zapojovat svými příspěvky projektů a sledovat dění, zkrátka nezůstane pasivním. Takový postoj by neměl prospěch ani pro jednu stranu. Sdružujeme takové, které prezentace svých děl tímto způsobem baví. Dnes oba kluby fungují nezávisle na sobě a jeden druhému „neleze do zelí,“ jak se lidově říká.
Mnozí si možná všimnou ještě jedné podobnosti – taktéž bereme velký důraz na autorství publikovaných článků, obrázků a děl na blozích našich členů. Neřekla bych, že je to inspirace v AK, jako spíš v autorském zákoně a také vzájemné slušnosti a úctě mezi blogery.
(Pomocná ruka Monica Otmili)
Jak vlastně klub Snílků funguje, oč tam jde, jaká jsou pravidla a kolik je členů?
Tak pěkně postupně. K dnešnímu dni ze svého přístavu vyplulo 26 vzducholodí nesoucích na svých palubách 143 Snílků. Aby se k nim přidal někdo další, stačí, když bude splňovat základní pravidla – tedy ono „snílkovství“, slušné vyjadřování a samozřejmě žádné přehnané kopírování. Stačí tak málo a s trochou štěstí se poté dostane do sdružení blogerů, kteří neuznávají jako hranici pro své sny povrch země a kteří rádi poletují mezi mraky a hvězdami a setkávají se zde s dalšími Snílky. Navzájem se inspirují a nabíjejí energií pro další cesty. Jako takový správný záchytný bod na vzdušné mapě slouží klubovský blog, na němž je aktivních několik projektů, které obohacují buď přímo Snílci zasíláním svých výtvorů (Creatio pro malíře a kreslíře, Photo pro fotografy, Inventor pro šikovné ručky, Principium pro básníky a psavce…) anebo které slouží zejména k inspiraci pro další umělčení (Téma týdne, Imaginarius). Mimo to můžou Snílci hrát o věcné ceny v občasníkových soutěžích, což je i samo o sobě přináší pozitivní vítr do plachet. Pro odvážné Snílky se nabízí zastávka na místě zvaném Aurora, kde se každý může utkat v duelu s dalším Snílkem a ukázat tak sílu své fantazie.
(Čestný Snílek Opti-Mystique)
Máte nějakou ikonku pro členy?
Náš klub nemá pevně stanovenou ikonu pro členy, kde se píše něco jako: „Já sním v klubu snílků…“ A tak dále. Však členové klubu se někdy pyšní ikonkou klubu snílků s tím, že si dopíší jsem členem KS etc… Všechny ikonky uveřejněné v sekci Propagace až na jednu vytvořil Destinaetus, poslední pochází z dílny naší členky Labandy. Snílci ale mohou vytvořit vlastní ikonky, které mohou poslat na e-mail a pochlubit se výtvorem v rubrice Artium, pokud jde o digitální tvorbu, či v rubrice Creatio, pokud se o ikonku postarali ručně.
(Správc Artia Dark Knight)
Může se členem stát kdokoli? Co definuje ono „snílkovství“?
O členství může požádat opravdu kdokoliv. O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje kvalita jeho blogu. Chceme si klub zaplnit lidmi, kteří mají světu co říct. A nejde o nějaké hlubokomyslné úvahy, nebo extra umělecké fotky. Chceme jenom mít kolem sebe ty, které baví život. Mají se rádi a na jejich blozích je to vidět. Tím jsem se vlastně dostala k druhé otázce. Za snílka považujeme toho, kdo dokáže realitu přizpůsobit svému snu. Nebo klidně i opačně =)
Tak trochu lpíme i na jazykové úrovni a celkově na vyjadřování. Samozřejmě bereme ohledy třeba na věk, různé hendikepy (myslím tím třeba dyslexii) a další faktory. Co nejvíc oceňujeme je snaha na sobě pracovat =) A tím jsem se cyklicky vrátila k tomu, že přihlásit se může kdokoliv =)
(Správce Inventoru Sussanah de Silva)
Kterého blogera nebo blogerku byste vybrali jako příklad typického „snílka“?
Za typického snílka bych označila kohokoliv, kdo se nebojí vystoupit z řady. Snílek je tvůrčí osobnost a nezáleží na tom, jestli maluje nebo si píše deníček, z jeho tvorby je cítit invence, hloubka a radost z tvoření. Myslím, že to poslední je asi nejdůležitější. Těžko se mi vybírá ten nejsnílkovatější Snílek, typizace je téměř nemožná, jelikož každý takový člověk je originál. Monica Otmili je jiný typ Snílka než třeba Sussanah de Silva, Sussanah de Silva je jiná než Maglaiz. Když jsem vybírala klubové členy do Vzducholodí, řídila jsem se vždycky spíše intuicí.
(Čestný Snílek Temnářka)
Pokud se nepletu, v minulosti už měli Snílci na kahánku a vypadalo to, že skončí. V čem byl problém a jak to vypadá s aktivitou klubu v současnosti? Jste spokojeni s tím, jak klub funguje, nebo je v další krizi, z které hledá cestu ven?
Ano, vzducholoď už jednou zvolna klesala. Z mého pohledu byl problém v náhlé změně. Nadějí na lepší komunikaci mezi Snílky a více možností pro všechny bylo fórum. Bohužel, pro Snílky, dřímající v jednom nádherném pestrém světě blogu, to bylo nepříjemné probuzení. Ze začátku mělo fórum i celkem slušný úspěch. Časem se ovšem ukázalo, že Snílkům vyhovuje více blog, a všichni se tedy vrátili k němu. Mně se ovšem myšlenka fóra líbila a chtěla jsem ji zachovat.
Zde se Snílci rozdělili na dva samostatně fungující kluby. Blog se znovu rozbíhal, i když další změna jistě spoustu členů zmátla. Jenže zároveň viděli své fórum, pomalu umírající v rukou nezkušeného správce. Marně jsem se pokoušela oživit mlčící debaty, marně se Berenika pokoušela obnovit RPG. To brzy skončilo úplně, důvodem byl výrazný nezájem jak členů, tak můj.
Nyní se ovšem vše ustálilo a Snílci dále fungují na původním blogu. Nějakou dobu nás správci marně (ovšem vytrvale) napomínali, střídavě prosili a kleli, projekty zůstávaly téměř nepovšimnuty. Dnes blog navštěvují členi i nečleni, přispívá se snad do každé rubriky. Druhá krize byla zažehnána a já věřím, že nás v dohledné době žádná další krize nečeká.
(Správce fóra Anne Eyre)
Na chodu klubu se podílí více autorů. Jak se mezi sebou domlouváte a jak vypadá běžný chod klubu?
Na domlouvání máme skupinu na Facebooku, kde se dohadujeme o věcech kolem KS. Některý správce něco navrhne a ostatní o tom s ním podiskutují.
Co se týče chodu klubu, tak každý správce má svou rubriku, o kterou se stará. Snílci mu na klubový email posílají své výtvory a on je pak zveřejní v uvedený den, jenž je určený dané rubrice. Jen pokud se vyskytne nějaký problém, tak o tom pohovoříme na FB a nebo v komentářích na blogu.
(Správce Phota a Creatia Zdeňka M.)
Jak jste spokojeni s návštěvností blogu? A máte přehled o tom, zda na blog chodí pouze členové klubu, nebo zda se mezi návštěvníky najdou i lidé odjinud?
Když to vezmu naturalisticky, tak kdyby mi za každého snílka dali 50,-, neměla bych ani na nájem…ačkoli…teď už je tento pohled snad až příliš přehnaný. Chod klubu se po svém menším pozapomnění znovu rozjíždí a „do plachet“ vane čerstvý vlahý vítr, který nás žene kupředu a vynáší vzhůru.
Nejsem sice žádný stalker, ale všímám si, že na blog klubu Snílků zavítají i jiné tváře, než ty známé. Ať už se jedná o blogery, kteří jen hledají podněty ke snění, nebo snad zatím nepřijatí uchazeči o členství, kteří se hlásí téměř denně. Pro klub Snílků je to velmi lichotivé a doufám, že tomu bude tak i nadále.
(Správce Tématu Týdne Clare)
Co plány do budoucna, jsou nějaké? Třeba nějaký sraz členů, apod. Znáte se (správci) třeba i osobně, nebo jen virtuálně?
Ke Snílkům neodmyslitelně patří sny, které vždy přinesou něco nového. Jednou z nejnovějších změn jsou pravidelné vzducholodě, nyní nová vylétá vždy 1. den v měsíci. Chceme KS přizpůsobit našim členům a jejich snům tak, aby se k nám rádi vraceli. Přestože nejde o naši práci, ale o koníček, každému z nás přirostl klub k srdci – však už nás provází od konce roku 2010 a doufejme, že se nám s ním povede zapsat ještě do mnoha srdcí a že pár dalších let vydrží.
Většina z nás alespoň některé Snílky osobně zná. V roce 2011 se uskutečnil Velký Prázdninový Sraz KS, o kterém psala například Wraithomilka Nass. Tento rok by měl proběhnout druhý pokus, na který málokdo pojede naslepo. Snílky spojují společné zájmy od literárních dílen po různé besedy, od virtuality až po realitu, a tak není divu, že se mezi sebou znají a to nejen správci, ale i členstvo. Bližší informace se během tohoto měsíce objeví v rubrice Congressio, kde si vybereme datum setkání a poté už se budeme jen těšit, až lépe poznáme i další z našich řad a konečně se znovu uvidíme s těmi, které již považujeme za přátele.
(Správce Principii a Adita Berenika)
Obrazová příloha článků – tváře blogerů, kteří stojí za Klubem snílků (v abecedním řazení podle přezdívek):

Publikoval Jakuta

Četla jsem, že žena dva roky po nástupu na rodičovskou, prožívá nejhlubší pád svého sebevědomí. Určitě to byl moudrý článek. O tom, co sebevědomí udělá během dalších přibývajících roků bez sociální masáže v zaměstnání, nepsali. Každopádně jsem se nestala nejlepší matkou na světě (ano, to jsem v plánu měla), zjistila jsem, že vařit-prát-oblékat-žít ekologicky nejde (to jsem aspoň zkoušela), nenaučila jsem se nový jazyk (to možná ještě zkusím), ani nazaložila firmu, nedodělala doktorát ani nezískala nový titul, nepohnula lokální ani světovou politikou, nezačala chovat včely... Zkrátka, že není nic, čím bych se tu blyštěla a jiskřil Jediné, co trénuji donekonečna je trpělivost, plánovací + slaďovací schopnosti a odvahu. Běhání a psaní blogu jsou dva úniky, které si držím chráněné jako výsostné vody jejího veličenstva. To je to, co mě spojuje s dobou bez dětí a co mi umožňuje vracet se pouze a jenom k sobě. Obé je zdrojem endorfinů. Kladný vliv běhu pociťuje zejména rodina - když se vrátí úplně jiná žena/máma. A když blogem potěším někoho z vás, bude to bezmezně těšit i mě. Jiné ambice nemám. Světlu vstříc!!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: