Nové podmínky

Od 1. února platí na Blog.cz nové podmínky. Tyto podmínky nahrazují Všeobecné obchodní podmínky upravující užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách provozovaných společností CET 21 spol. s r.o. ve znění ze dne 1. prosince 2012, jejichž účinnost zanikla dnem účinnosti těchto podmínek.
Seznamte se s nejdůležitějšími výňatky z nových podmínek.

Důvodem poměrně zásadních změn byl především přechod k novým elektronickým prostředkům, velké produktové změny z poslední doby a nové trendy a zkušenosti, zejména pak s praktikami úřadů a stížnostmi uživatelů.
Je dobré vědět, že podmínky jsou dvoje: všeobecné obchodní podmínky (upravující užívání služeb poskytovaných společností CET 21 spol. s r.o. prostřednictvím elektronických prostředků společností CET 21 spol. s r.o.) a podmínky registrace (upravující registrování uživatelů služeb poskytovaných společností CET 21 spol. s r.o. prostřednictvím elektronických prostředků).
Všichni uživatelé služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách, s tím, že některé služby, např. zřízení blogu na Blog.cz, jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.
Registrací uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v podmínkách registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené poskytovatelem.
Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti registrovaného uživatele. Uživatel při registraci souhlasí s tím, že přístupové heslo ke svému profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k údajům bez svého souhlasu.
Provozovatel je oprávněn jednotlivé registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost údajů poskytnutých jednotlivými registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to jak vlastními prostředky, tak prostřednictvím třetích osob (např. v rámci služby MojeID). Provozovatel je rovněž oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů,
Provozovatel je oprávněn odstranit uživatelský účet resp. profil registrovaného uživatele v případě, že má důvodné podezření, že registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti; dále v případech, kdy uživatel užívá služby, zejména Internetové stránky či příslušné aplikace, ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo třetí osoby; a konečně v případech, kdy registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než šest (6) měsíců.
Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele v souvislosti s používáním služeb, může být provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o registrovaném uživateli v souvislosti s používáním internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo poskytováním služeb ze strany provozovatele.
Registrovaný uživatel se současně zavazuje nezpřístupnit jakýkoli obsah zahrnující erotické prvky osobám, které nepotvrdí, že dosáhly věku 18 let, nebo nemají o takový obsah z jakéhokoli důvodu zájem, tím, že pod záložkou „Nastavení“ v sekci „Přihlašovací údaje“ označí skutečnost, že jeho blog obsahuje erotický obsah. Uživatel současně potvrzuje, že nebude blog využívat pro podnikatelskou činnost.
Příspěvky uživatelů nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak uživatelé nesmí vkládat jakýkoli příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.
Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit internetové stránky nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci.
Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli příspěvek v případě, že sám zjistí, nebo se jinak věrohodně dozví, že umístěním takového příspěvku na internetových stránkách nebo jiným příslušným využitím služeb poskytovaných provozovatelem dle ZOSIS dochází k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový příspěvek dle názoru provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob.
Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
Plné znění všeobecných obchodních podmínek najdete na stránkách tv.nova.cz/podminky nebo blog.cz/podminky a znění podmínek registrace najdete na stránce blog.cz/registrace.

Publikoval Jakuta

Četla jsem, že žena dva roky po nástupu na rodičovskou, prožívá nejhlubší pád svého sebevědomí. Určitě to byl moudrý článek. O tom, co sebevědomí udělá během dalších přibývajících roků bez sociální masáže v zaměstnání, nepsali. Každopádně jsem se nestala nejlepší matkou na světě (ano, to jsem v plánu měla), zjistila jsem, že vařit-prát-oblékat-žít ekologicky nejde (to jsem aspoň zkoušela), nenaučila jsem se nový jazyk (to možná ještě zkusím), ani nazaložila firmu, nedodělala doktorát ani nezískala nový titul, nepohnula lokální ani světovou politikou, nezačala chovat včely... Zkrátka, že není nic, čím bych se tu blyštěla a jiskřil Jediné, co trénuji donekonečna je trpělivost, plánovací + slaďovací schopnosti a odvahu. Běhání a psaní blogu jsou dva úniky, které si držím chráněné jako výsostné vody jejího veličenstva. To je to, co mě spojuje s dobou bez dětí a co mi umožňuje vracet se pouze a jenom k sobě. Obé je zdrojem endorfinů. Kladný vliv běhu pociťuje zejména rodina - když se vrátí úplně jiná žena/máma. A když blogem potěším někoho z vás, bude to bezmezně těšit i mě. Jiné ambice nemám. Světlu vstříc!!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: